GLIFOSATAS YRA SAUGUS


Glifosatas yra vienas iš labiausiai žinomų herbicidų rinkoje, plačiai naudojamų nuo 1974 metų. Jį gamina daugelis augalų apsaugos produktų gamintojų.

Rengiant dokumentus glifosato registracijos atnaujinimui buvo surinkta 90,000 puslapių įrodymų ir atlikta 3,300 nuodugnių glifosato saugumo tyrimų.

Europos reguliavimo institucijos (Europos maisto saugos agentūra , Europos cheminių medžiagų agentūra) kaip ir daugelis kitų mokslo įstaigų pasaulyje glifosatą laiko saugiu.

Visi moksliniai tyrimai, kuriuos nagrinėjo Europos reguliavimo institucijos, buvo peržiūrėti laikantis Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos gairių reikalavimų.

 

SUSIJUSI MEDŽIAGA:  https://youtu.be/wgK5t0n2kJA

Comments are disabled.