Melagingos žinios ir ūkininkų konkurencingumas? Kam tai rūpi?


Melagingos žinios ir ūkininkų konkurencingumas? Kam tai rūpi?

Pastaruoju metu pastebime vis daugiau faktais  nepagrįstų  teiginių ar melagingų žinių apie augalų apsaugos produktų poveikį. Medijose „žinomi veidai“ nemokšiškai naudoja terminus, skleidžia nepatikrintus ir tikrovės neatitinkančius faktus, daro reputacinę  žalą ne tik augalų apsaugos produktų gamintojams, platintojams, bet ir kursto nepagrįstas baimes ir  skatina visuomenės grupių susipriešinimą –  „augintojai prieš valgytojus“. Menkinamas ūkininkavimo prestižas ir klaidinant žemės ūkio produktų vartotojus daroma žala ūkininkų konkurencingumui.

Europos Audito Rūmų auditoriai nustatė, kad visame pasaulyje griežčiausi augalų apsaugos produktų tiekimo rinkai reikalavimai Europos Sąjungoje ir tam tikrų veikliųjų medžiagų naudojimo apribojimas sukuria nevienodas konkurencines sąlygas  Europos Sąjungos ūkininkams konkuruoti su iš  trečiųjų šalių, kuriose šie reikalavimai yra žymiai mažesni,  importuojamais  produktais. Be to, ten  dažnai nesilaikoma aplinkosauginių ir darbo saugos reikalavimų.

Tačiau vartotojams užtikrinama ta pati maisto sauga, nes griežtai laikantis jau nustatytų teisinių reikalavimų, ES pagrindu tiek ES gaminamiems, tiek importuojamiems maisto produktams ir toliau bus užtikrinamas toks pat patikinimo lygis.

Europos audito rūmų ataskaita:

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR19_02/SR_FOOD_SAFETY_LT.pdf

Comments are disabled.