Būkime budrūs! Falsifikatams – ne!


Tęsiame mokymų ciklą Muitinės mokymų centre muitininkams. Šiandien mūsų klausytojai pradedantieji muitininkai, kurių darbas ateityje bus glaudžiai susijęs su augalų apsaugos produktų įvežimu į Lietuvą. Savo paskaitose dėstome ne tik teoriją, bet ir pateikiama galimybę praktiškai susipažinti su augalų apsaugos produktų ženklinimu ir jų galimomis klastotėmis. Dėkojame Asociacijos nariams už suteiktą mokomąją medžiagą.

Lietuvos augalų apsaugos asociacija seminarų metu muitininkus supažindina su bendraisiais cheminių medžiagų tvarkymo reikalavimais, augalų apsaugos produktų tiekimo rinkai reikalavimais ir esama situacija Lietuvoje.

Akcentuojame nelegalių ir falsifikuotų augalų apsaugos produktų daromą žalą valstybei per nesumokamus  mokesčius, reputacinę žalą legaliems gamintojams ir prekybininkams, žalą vartotojų sveikatai ir aplinkai. Vertinama, kad nelegalių ir falsifikuotų augalų apsaugos produktų šešėlinė rinka tik Lietuvoje per metus gali siekti apie 40 mln. eur. Šia nelegalia veika dažniausiai užsiima organizuotos tarptautinės grupuotės.

Atsisiųskite lankstinuką:

Comments are disabled.