Neištirti  nežinomos sudėties ir galimai nesaugūs  augalų apsaugos produktų falsifikatai legaliai didžiuliais kiekiais plūsta į Lietuvą


Lietuvos augalų apsaugos asociacija, atstovaudama teisėtus savo narių interesus į sąžiningą konkurenciją ir gindama viešąjį interesą rinkoje įsigyti kokybiškus ir saugius augalų apsaugos produktus, praneša, kad šiandien  Žemės ūkio ministerijai buvo pateikta informacija apie mums žinomus augalų apsaugos produktų falsifikatų tiekimo į rinką faktus.

Didelis kiekis falsifikatų susijęs su rašte ministerijai minimu  tik vienu atveju.

Augalų apsaugos produktų tiekimą rinkai reglamentuoja Europos Sąjungos tiesioginio taikymo Reglamentas Nr. 1107/2009. Šis reglamentas nustato griežtus augalų apsaugos produktų vertinimo kriterijus. Siekiant rinkos savireguliacijos, politikai nustatė lygiagrečios prekybos principus (Reglamento Nr. 1107/2009 52 str.). Lygiagrečios prekybos leidimas suteikiamas supaprastinta tvarka, jei produktai tapatūs.  Šios reglamento nuostatos tapo falsifikatų tiekimo rinkai priedanga.

Gavus informacijos iš kaimyninės valstybės, įtarta, kad prisidengus lygiagrečios prekybos nuostatomis ir turint Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos supaprastinta tvarka  išduotą leidimą, į rinką tiekiami falsifikatai. Ištyrus bendradarbiaujant su Valstybinės augalininkystės tarnybos specialistais paimtus galimai tiekiamų rinkai falsifikatų mėginius,  gauti laboratorinių tyrimų rezultatai įtarimus patvirtino – šie produktai savo chemine sudėtimi ženkliai skiriasi nuo leidime nurodyto originalaus produkto.

Su šiuo tyrimu susijusi informacija pateikta Žemės ūkio ministerijai, prašant imtis neatidėliotinų veiksmų, siekiant užtikrinti varotojų sveikatos ir aplinkos apsaugą ir neleisti pasklisti neištirtos sudėties falsifikatams.

 

Lietuvos augalų apsaugos asociacija

Comments are disabled.