Lietuvos augalų apsaugos asociacija mini savo veiklos dvidešimtmetį


Lietuvai atkūrus nepriklausomybę ir pasikeitus nuosavybės formoms, o kartu ir verslo sąlygoms, pradėjo steigtis pirmosios augalų apsaugos gamintojų atstovybės ir augalų apsaugos produktų platinimo kompanijos. Metams bėgant ir plečiantis kompanijų veiklai paaiškėjo, kad yra daug bendrų interesų, kuriems derėtų atstovauti drauge. Siekiant šių tikslų, 1999 m. rugpjūčio 13 d.įkurta Augalų apsaugos priemonių gamintojų ir importuotojų asociacija. Pagrindiniai tuometinės asociacijos tikslai buvo augalų apsaugos rinkos dalyviams padėti suprasti nuolat besikeičiančių teisės aktų painiavą ir pereinamojo laikotarpio neapibrėžtumus. Lietuvai siekiant narystės Europos Sąjungoje ir į nacionalinę teisę perkeliant Acquis Communitaire, asociacijos tikslų ir uždavinių daugėjo, todėl prireikė aiškiau apibrėžti tikslus ir numatyti prioritetines veiklos sritis.

2005 m. kovo 9 d. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija patenkino Augalų apsaugos priemonių gamintojų ir importuotojų asociacijos prašymą ir suteikė teisę naudoti Lietuvos vardą asociacijos pavadinime bei leido registruoti naująjį asociacijos pavadinimą – Lietuvos augalų apsaugos asociacija. Pakeisti asociacijos įstatai papildė asociacijos interesų sritį rūpinimusi asociacijos narių, ūkininkų ir kitų augalų apsaugos produktų naudotojų švietimu augalų apsaugos srityje, suteikė galimybę organizuoti konferencijas, seminarus, mokymus ir propaguoti geros augalų apsaugos praktikos būdus. Tačiau tikruoju asociacijos „gimtadieniu“ yra pirmosios asociacijos įsteigimo data.

Šiandien asociacija sau kelia tikslą atstovauti narių interesams institucijose, siekiant geresnio reglamentavimo praktikos taikymo augalų apsaugos srityje, siekti, kad ir Europos Sąjungos, ir nacionaliniuose teisės aktuose būtų įtvirtintos geros augalų apsaugos praktikos nuostatos, įskaitant geros žemdirbystės praktikos nuostatas, saugaus augalų apsaugos produktų naudojimo iniciatyvą ir kitus tvaraus ūkininkavimo aspektus.

Įgyvendindami šiuos tikslus

 • teikiame pasiūlymus ir pastabas teisės aktų projektams, dalyvaujame teisės aktų, reglamentuojančių augalų apsaugą, teisėkūros procese;
 • organizuojame asociacijos nariams, ūkininkams ir kitiems augalų apsaugos produktų naudotojams konferencijas, mokymus, kursus;
 • propaguojame geros augalų apsaugos praktikos būdus;
 • dalyvaujame rengiant ir įgyvendinant darnaus žemės ūkio projektus;
 • dalyvaujame rengiant ir įgyvendinant aplinkosauginius (vandens ir dirvožemio apsaugos, pakuočių tvarkymo) projektus;
 • inicijuojame augalų apsaugos produktų tvarkymo (gamybos, registravimo, įvežimo, tranzito, saugojimo, prekybos, naudojimo ir kt.) reikalavimų pažeidimų tyrimus;
 • kaupiame ir teikiame asociacijos nariams reikalingą teisinę, mokslinę ir kitą informaciją.

Per pastaruosius dvidešimt metų nuolat keitėsi ir griežtėjo augalų apsaugos produktų tiekimo rinkai reikalavimai. Džiugu, kad asociacijos narių atstovaujamos pasaulinės kompanijos daug investuoja į mokslinius tyrimus ir technoginę plėtrą.

Suprasdami mokslo tyrimų svarbą pažangai, kompanijos, asociacijos nariai kuria inovatyvius augalų apsaugos sprendimus. Daug jų buvo pristatyta parodoje „Agrovizija 2019“.

Lietuvos augalų apsaugos asociacija kartu su valdžios institucijomis ir socialiniais partneriais siekia, kad Lietuvoje būtų prieinami saugūs ir efektyvūs augalų apsaugos produktai, jie būtų naudojami pagal tausios žemdirbystės principus, mažinant poveikį žmonių sveikatai ir aplinkai, ir tai leistų užauginti kokybišką derlių ir vartotojams tiekti kokybiškus ir saugius maisto produktus.

 

Reikia pripažinti, kad visuomenė nuvertina augalų apsaugos produktų naudą. Nepamirškime, kad augalų apsaugos produktai – kaip vaistai žmogui, tam tikrose situacijose jų naudojimas neišvengiamas. Studijos „Cumulative impact of hazard – based legislation on crop protection products in Europe“ autorių vertinimu, be augalų apsaugos produktų būtų prarandama pagrindinių žemės ūkio kultūrų net 40 proc. derliaus, kai kurių mums įprastų daržovių auginimas būtų neįmanomas.

Asociacijos veiklos prioritetai:

Saugaus augalų apsaugos produktų naudojimo iniciatyva

Asociacija įgyvendina augalų apsaugos produktų gamintojų iniaciatyvą gerinti augalų apsaugos produktų naudotojų sveikatos apsaugą. Augalų apsaugos produktų gamyboje taikomi patys griežčiausi saugos standartai, o produktų etiketėse yra pateikiama visa informacija, reikalinga naudotojui. Ji padeda suprasti, su kokiais rizikos veiksniais naudotojas gali susidurti naudodamas konkretų produktą ir kaip jų išvengti, naudojant asmenines apsaugines priemones, laikantis higienos ir kitų atsargumo priemonių, nurodytų etiketėje.

Prekybos nelegaliais ir/ar falsifikuotais augalų apsaugos produktais užkardymas

Asociacija, bendradarbiaudama su valstybės institucijomis, siekia užtikrinti, kad Lietuvos rinkoje parduodami augalų apsaugos produktai būtų saugūs ir atitiktų visus augalų apsaugos produktų tiekimą rinkai reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Ne mažiau svarbi yra intelektinės nuosavybės apsauga, saugant prekių ženklų ir registracijos teisių savininkų teises ir užtikrinant sąžiningą rinkos dalyvių konkurenciją.

Ar žinote, kad:

 • augalų apsaugos produktai, kaip ir kiti aukštos vertės originalūs produktai, pvz., kvepalai, yra falsifikuotojų taikinys.
 • legaliai rinkoje esantys augalų apsaugos produktai yra labiausiai ištirta cheminių medžiagų grupė. Tačiau klastotės, arba falsifikatai, yra „juoda dėžė“ – jie netiriami ir neregistruojami.
 • Europos Sąjungoje taikomi patys griežčiausi augalų apsaugos produkto tiekimo rinkai reikalavimai.
 • falsifikuotuose augalų apsaugos produktuose randama dėl poveikio žmogaus sveikatai uždraustų ir legaliuose produktuose nenaudojamų medžiagų.
 • dėl netinkamo ženklinimo (pvz., degių produktų nepaženklinimas ir tinkamų pervežimo sąlygų neužtikrinimas) net falsifikatų pervežimas kelią grėsmę.
 • nelegalus augalų apsaugos produktų tiekimas rinkai, nesilaikant jokių reikalavimų ir neatliekant jokių tyrimų, labai pelningas nusikalstamas verslas. Jei nelegalius augalų apsaugos produktų gamintojus sujungtume į vieną įmonę, ji būtų ketvirtoje vietoje pagal apyvartą pasaulyje
 • remiantis pasaulinėmis tendencijomis, legalių produktų klastočių tiekimas rinkai auga. Tai kelia didelį susirūpinimą dėl neištirtų produktų poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai. Be to, falsifikuotojai sukuria nelygiavertės konkurencijos sąlygas, iškraipo rinką ir nemoka mokesčių.

Tinkamas augalų apsaugos produktų pakuočių tvarkymas

Lietuvos augalų apsaugos asociacija jau kelerius metus įgyvendina augalų apsaugos produktų gamintojų inicijuotą bandomąjį projektą dėl saugaus augalų apsaugos produktų pakuočių tvarkymo. Tinkamai skalaujant pakuotes, mažinama ne tik dirvos ar / ir paviršinio bei požeminio vandens taršos rizika, tačiau taupomi ir ūkininkų pinigai. Yra paskaičiuota, kad ištuštintoje, bet neišskalautoje pakuotėje lieka iki 2 proc. augalų apsaugos produkto. Taigi, priklausomai nuo pakuotės dydžio ir nuo naudojamo produkto kainos, su kiekviena neišskalauta pakuote ūkininkas praranda po kelis eurus. Tuščia pakuotė skalaujama tada, kai ruošiamas purškiamasis (darbinis) tirpalas. Tokiu atveju nesudaro nuotėkiniai vandenys, užteršti cheminėmis medžiagomis. Skalauti naudotas vanduo supilamas į purkštuvo rezervuarą ir sunaudojamas purškiant.

Organizuodami seminarus ir mokymus, diegdami saugaus augalų apsaugos produktų pakuočių tvarkymo įpročius, raginame būti sąmoningiems ir skalauti pakuotes (primename, kad tai yra teisės aktu numatyta prievolė!). Jokiu būdu negalima deginti panaudotų augalų apsaugos pakuočių, mesti pakuočių į buitinių atliekų konteinerį ir kitu netinkamu būdu jų atsikratyti.

Agrovizija

Daugumai žemės ūkio verslo profesionalų gerai pažįstamas renginys – paroda „Agrovizija“. Ji taip pat yra rengiama asociacijos narių iniciatyva. Dar 2006 m. Asociacijos nariams kilo mintis suburti žemės ūkio verslą ir mokslą, skatinti jų sinergiją ir ūkininkams vienoje vietoje pristatyti sektoriaus naujoves. Nuo tada asociacijos nariai kartu su partneriais LAMMC Žemdirbystės institutu organizuoja visiems žemės ūkio verslo profesionalams žinomą parodą – „Agrovizija“. Šiemet ši paroda buvo organizuota jau dvyliktą kartą. Metams bėgant paroda plėtėsi tiek plotu, tiek dalyvių skaičiumi (šiemet parodos dalyviai prisistatė 30 ha plote, buvo pasėti net 797 bandomieji laukeliai).

„Agrovizija“ – tai gyva paroda, kurioje po atviru dangumi realiomis lauko sąlygomis auginamos įvairių žemės ūkio augalų veislės, demonstruojami traktoriai, sėjamosios, savaeigiai purkštuvai ir kita žemės ūkio technika. Parodoje pristatomi naujausi Lietuvos ir užsienio mokslininkų pasiekimai, naujausius standartus atitinkančios pažangiausios žemės ūkio technologijos. Ji skirta žemės ūkio verslo profesionalams, kurie, pasitelkę pažangias technologijas, siekia didinti gamybos našumą, gerinti produkcijos kokybę, taip užtikrindami savo ūkio konkurencingumą bendroje Europos Sąjungos rinkoje. Parodoje yra daug informacijos žemės ūkio konsultantams, bendrovių ir įmonių, teikiančių paslaugas ir produktus žemės ūkiui, darbuotojams. Lankydamiesi parodoje suinteresuotų ministerijų vadovai, Seimo nariai, mokslo ir mokymo institucijų vadovai ir mokslininkai turi galimybę aptarti aktualiausius klausimus.

Mūsų nariai

Straipsnis publikuotas: http://www.ukininkopatarejas.lt/lietuvos-augalu-apsaugos-asociacija-mini-savo-veiklos-dvidesimtmeti/

 

Comments are disabled.