Poveikio ekonomikai įvertinimo ataskaita


Airija ir Portugalija atliko strategijos „Nuo lauko iki stalo“ poveikio žemės ūkiui vertinimą. Abi valstybės praneša apie ūkininkų pajamų sumažėjimą.

Kviečiame susipažinti su Portugalijos pateikta ataskaita anglų kalba.

Atsisiųsti ataskaitą

Comments are disabled.