Svarbi informacija ūkininkams


Remiantis Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos specialistų pateiktu išaiškinimu, informuojame, kad ūkininkas prieš purkšdamas žydinčius augalus bet kuriuo AAP, ne vėliau kaip prieš 2 kalendorines dienas privalo pranešti PPIS, išskyrus atvejus, kai ruošiamasi purkšti Tarnybos direktoriaus įsakyme išvardintus augalus, kurie nėra patrauklūs bitėms ir jos jų nelanko.
Jeigu ūkininkas ruošiasi purkšti augalus augalų apsaugos produktu, kurio etiketėje nurodyta kaip „pavojingas bitėms“ arba sėti sėklą, kuri apdorota tokiu produktu, jis visada privalo pranešti PPIS. Tai nesusiję su žydėjimu, nes produktu nustatytu kaip „pavojingas bitėms“ draudžiama purkšti žydinčius augalus.

Comments are disabled.