Strategija „Nuo lauko iki stalo“ – tikėtinas derliaus sumažėjimas


2021 m. spalio 5 d. įvyko trečiasis nuotolinis suinteresuotųjų šalių renginys dėl tvaraus pesticidų naudojimo, poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai, IPM (angl. Integrated Pest Management) bei alternatyvių metodų ar tiksliųjų metodų naudojimo (pasiūlymai Direktyvos 2009/128/EB keitimui). Valstybės narės planuoja veiksmus, susijusius su „ES biologinės įvairovės“ strategijos ir strategijos „Nuo lauko iki stalo“, įskaitant tikslesnį augalų apsaugos produktų naudojimą mažinant riziką.

Europos Komisija inicijavo tvaraus pesticidų naudojimo direktyvos poveikio vertinimą. Visos iki šiol atliktos išorinio tyrimo poveikio vertinimo studijos ir „Jungtinio tyrimų centro“ prognozės rodo, kad įgyvendinus strategiją „Nuo lauko iki stalo“ tikėtinas derliaus sumažėjimas, ūkininkų pajamų kritimas, eksporto iš Europos Sąjungos kritimas ir priklausomybės nuo importo iš trečiųjų šalių augimas:

🌿Gamyba. Žemės ūkio produkcijos sumažėjimas ES 12–15%;
🌿Kainos. Bendrosios ūkio pajamos ES sumažėjo 10–16 proc.;
🌿Importas ir eksportas. Padidėjo žemės ūkio importo apimtis ES ir sumažėjo eksportas.
🌿Mokslas ir inovacijos. Pagrindinis ir pamatinis vaidmuo.
🌿Tikslieji ir nauji sėklininkystės metodai. Kertinis vaidmuo ir auganti svarba.

Comments are disabled.