Kviečiame prisidėti prie paramos Ukrainai


KREIPIMAS Į VISUS GEROS VALIOS ŽMONES

DĖL PARAMOS KARO NIOKOJAMAI UKRAINAI

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO TARYBA, Į KURIOS SUDĖTĮ ĮEINA:

 1. Lietuvos grūdų augintojų asociacija
 2. Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija
 3. Lietuvos nederlingų žemių naudotojų asociacija
 4. Lietuvos žalųjų galvijų gerintojų asociacija
 5. Lietuvos pieno gamintojų asociacija
 6. Lietuvos ūkininkų sąjunga
 7. Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų asociacija
 8. Lietuvos veislinių kiaulių augintojų ir gerintojų asociacija
 9. Lietuvos juodmargių galvijų gerintojų asociacija
 10. Lietuvos arklių augintojų asociacija
 11. Lietuvos augalų apsaugos asociacija
 12. Lietuvos uogų augintojų, perdirbėjų ir prekybininkų asociacija
 13. Ekologinių mėsinių galvijų augintojų asociacija

TARIAME  NUOŠIRDŲ AČIŪ VISIEMS LIETUVOS ŽEMDIRBIAMS UŽ SUTEIKTĄ PARAMĄ UKRAINAI.

VISŲ ASOCIACIJŲ VARDU KEIPIAMĖS Į TUOS, KURIE DAR GALITE IR NORITE PAREMTI KOVOJANČIĄ UKRAINĄ – PARAMĄ GALITE PERVESTI Į LIETUVOS ŪKININKŲ SĄJUNGOS VARDU ATIDARYTĄ BANKO SASKAITĄ:

Gavėjas: Lietuvos ūkininkų sąjunga

Įm. kodas: 190736960

Sąsk. Nr. LT104010042500136790

Lėšų paskirtis: Parama

Lietuvos žemės ūkio tarybos pirmininkė                                                  Danutė Karalevičienė

    Pasirašytas dokumentas

Comments are disabled.