Augalų apsaugos produktai

Augalų apsaugos produktai

Augalų apsauga – mokslas, tiriantis augalams kenksmingus organizmus, kuriantis metodus ir priemones mažinti jų daromą žalą ir praktinis augalų saugojimas nuo ligų, kenkėjų ir piktžolių.

Augalų apsaugos produktai naudojami, kad būtų galima aprūpinti šviežiais, sveikais ir maistingais produktais už prieinamą kainą. Tai būtinos priemonės ūkininkaujantiems pagal tausaus ūkininkavimo praktiką Europos Sąjungoje. Prieš parduodant augalų apsaugos produktus, jie vertinami ir turi atitikti griežtus autorizacijos reikalavimus, kurie apibrėžti Reglamente (EB) 1107/2009.

Augalų apsaugos produktų tyrimai, gamyba ir pristatymas į prekybos lentynas yra brangus ir daug laiko reikalaujantis procesas. Naujam augalų apsaugos produktui sukurti reikia apie 200 mln. eurų ir dešimtį metų trunkančių tyrimų, tobulinimų ir testavimų, kol patvirtintas produktas pasiekia ūkininką.  

Produkto kelias

Produkto likučio naikinimas

Augalų apsaugos produktų likučiai – nepanaudotas ir (ar) nebetinkamas naudoti produktas, turi būti atiduodamas pavojingų atliekų tvarkytojui turinčiam tam licenziją.  Daugiau: http://chemija.gamta.lt/cms/index

Pakuočių tvarkymas

Taikant gamintojo atsakomybės principą, gamintojai ir importuotojai yra atsakingi už jų tiekiamų gaminių ir pakuočių poveikį aplinkai per visą būvio ciklą nuo gamybos iki saugaus atliekų sutvarkymo.

Atsakingas naudojimas

Kiekvienas augalų apsaugos produktas turi etiketę, kurioje nurodytos gamintojo rekomendacijos kaip tinkamai ir saugiai naudoti produktą. Rekomendacijos parengtos remiantis ilgalaikiais tyrimais ir testavimais, atitinka įstatyminius reikalavimus.

Integruota kenkėjų kontrolė

Integruota kenkėjų kontrolė visų pirma apima kruopštų visų galimų augalų apsaugos metodų taikymo įvertinimą ir tinkamų priemonių pasirinkimą. Siekiant išauginti sveikus žemės ūkio augalus ir kuo mažiau pažeisti ekosistemas, šios priemonės turėtų pristabdyti kenksmingų organizmų populiacijų vystymąsi bei palaikyti ekonomiškai ir ekologiškai pateisinamą augalų apsaugos produktų naudojimo lygį.

Sandėliavimas, trasportavimas ir tiekimas rinkai

Kiekvienas rinkai teikiamas augalų apsaugos produktas turi saugos duomenų lapą, kuriame nurodytos sandėliavimo ir transportavimo taisyklės, veiksmai kaip elgtis nelaimingo atsitikimo metu, kai medžiaga patenka į aplinką ar užsidega, pateikiama kita specialistams ir augalų apsaugos produkto naudotojams reikalinga informacija. Saugos duomenų lapai (SDL) yra svarbi informacijos apie cheminių medžiagų keliamą pavojų ir rekomenduojamą saugą perdavimo tiekimo grandinėje priemonė, sudaranti galimybę naudotojams imtis būtinų su darbuotojų sauga, sveikatos apsauga, aplinkos apsauga susijusių priemonių.

Gamyba

Europos Sąjungoje negalima naudoti veikliosios medžiagos ir augalų apsaugos produkto, kol neregistruotas ir nepatvirtintas atitinkamos institucijos.

Tyrimai ir tobulinimas

Naujų veikliųjų medžiagų tyrimai prasideda nuo 100 000 cheminių medžiagų, kurios turi būti išanalizuotos ir patikrintos, kad tik tinkamiausia veiklioji medžiaga būtų pradėta gaminti, siekiant pateikti rinkai.

SUSIJUSI MEDŽIAGA