LEIDINIAI

Prisijungimas prie – AAPI sistemos

Skaidrėse galite rasti trumpą vadovą kaip deklaruoti purškimą ir sėją AAPI sistemoje. Skaidrės parengtos Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro.

AR ŽINAI KĄ PERKI?

Lietuvos augalų apsaugos asociacijos parengtas ir išleistas el. lankstinukas, skirtas supažindinti ūkininkus ir augalų apsaugos produktų naudotojus su galimomis rizikomis įsigyjant ir naudojant augalų apsaugos produktus.

ASMENINĖS APSAUGOS PRIEMONĖS

Lietuvos augalų apsaugos asociacijos parengtas ir išleistas el. lankstinukas, skirtas supažindinti ūkininkus ir augalų apsaugos produktų naudotojus kaip tinkamai ir kokias apsaugos priemones naudoti ruošiant purškiamąjį tirpalą ir skalaujant pakuotes.

SKALAUK TEISINGAI!

Lietuvos augalų apsaugos asociacijos parengtas ir išleistas el. lankstinukas, skirtas supažindinti ūkininkus ir augalų apsaugos produktų naudotojus kaip tinkamai skalauti augalų apsaugos produktų pakuotes.