NARYSTĖS

Lietuvos augalų apsaugos asociacija yra Europos augalų apsaugos asociacijos (ECPA), vienijančios 32 nacionalines augalų apsaugos asociacijas, narė nuo 2000 m.

Mūsų asociacija aktyviai dalyvauja ECPA darbe teikdama pasiūlymus ir papildymus. Bendradarbiaudami su ECPA ypač su Nacionalinių asociacijų tinklu (EAN), asociacija gali susipažinti su geriausios praktikos pavyzdžiais, kuriuos po to gali pasiūlyti atitinkamoms institucijoms.


Europos augalų apsaugos asociacija (European Crop Protection Association – angl.) yra augalų apsaugos produktų gamintojams atstovaujanti organizacija Europoje, kuri puoselėja aukštus žmonių saugos ir aplinkos apsaugos standartus Europos žemės ūkyje, vadovaudamasi tvaraus, produktyvaus, pridėtinės vertės, novatoriško ir moksliško ūkininkavimo metodais.

ECPA prioritetai:

  • skatinti tvarią žemės ūkio praktiką diegiant novatoriškus pasėlių apsaugos sprendimus, siekiant apsaugoti ir tausoti vandens išteklius;
  • reikšmingai prisidėti prie sveiko, aukštos kokybės, įperkamo maisto tiekimo visiems, išlaikant augalų sveikatą, didinant augalų produktyvumą ir gerinant ūkininkavimo praktiką;
  • pritaikant augalų apsaugos ir žemės ūkio praktiką, skatinti harmoniją tarp gamtos ir žemės ūkio;
  • saugoti ūkininkų ir visuomenės sveikatą diegiant novatoriškas technologijas ir skatinant geriausią saugaus augalų apsaugos produktų naudojimo praktiką;
  • didinti skaidrumą nustatant pramonės standartus, susietus su dabartinėmis mokslo žiniomis ir tyrimais, užsitarnauti visuomenės pasitikėjimą pramone ir jos kontrole.