PAKUOČIŲ TVARKYMO SISTEMA

Asociacija aktyviai veikia įgyvendinant augalų apsaugos produktų gamintojų atsakomybę už visą augalų apsaugos produktų būvio ciklą, mažinant kiekvieno etapo poveikį aplinkai ir visuomenės sveikatai. Šiuo metu sėkmingai įgyvendinama ilgalaikė saugaus ir tausaus augalų apsaugos produktų naudojimo iniciatyvą, gerinanti naudotojų ir darbuotojų sveikatos apsaugą.

 

STOP NELEGALIAI PREKYBAI

Prekybos nelegaliais augalų apsaugos produktais prevencijos projektas yra skirtas įgyvendinti Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacijos patvirtinto Tarptautinio augalų apsaugos produktų paplitimo ir naudojimo elgesio kodekso nuostatas. Siekdama įgyvendinti nuostatų tikslus asociacija bendradarbiauja su valstybės valdžios ir valdymo institucijomis, kurių kompetencijai priklauso augalų apsaugos problemų sprendimas, augalų apsaugos produktų apyvartos pažeidimų kontrolė, administracinis bei baudžiamasis persekiojimas.

AGROVIZIJA

Agrovizija- viena didžiausių žemės ūkio technikos ir technologijų parodų Lietuvoje, skirtų žemės ūkio verslo profesionalams, kuri organizuojama kas antri metai. Parodą pagal Jungtinės veiklos sutartį organizuoja Lietuvos augalų apsaugos asociacija ir Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės institutas.