SKAIDRUMO POLITIKA

2021-11-10

Žemės ūkio ministerijai pateikėme pastabas dėl Europos Komisijos įgyvcndinimo raglamento projekto

2021-10-29

Žemės ūkio ministerijai pateikėme pastabas dėl Integruotos kenkėjų kontrolės tvarkos aprašo projekto

2021-09-24

Teikiame pasiūlymus dėl žemės ūkio ministro įsakymo dėl mažais plotais auginamų augalų ir riboto naudojimo paskirčių.

2021-04-30

Dėl Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymo nr. I-1069 17 straipsnių pakeitimo įstatymo

2021-04-09

Lietuvos augalų apsaugos asociacija išnagrinėjusi Įstatymų projektus Nr. XIIIP-5309ES ir Nr. XIIIP-5308, teikia informaciją ir pastabas.

2021-03-08

Dėl augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių pakeitimo projekto

2021-02-11

Dėl Žemės ūkio ministro 2020 m. lapkričio 19 d. įsakymo nr. 3D-799 pakeitimo

2021-02-05

Dėl Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso papildymo ir augalų įstatymo pakeitimo

2021-01-28

Peteikti pasiūlymai dėl mažais plotais auginamų augalų.

2021-01-20

Paskelbtas Lietuvos augalų apsaugos asociacijos kvietimas nariams dalyvauti visuotiniame asociacijos narių susirinkime, nuotoliniu būdu,  š. m. vasario 11.

2021-01-06

Pateikta nuomonė dėl praktiškai neįgyvendinamų reikalavimų laboratorijų akreditacijai- akreditacija pagal ISO 17025 kiekvienam tyrimo metodui AAP formuliacijoms tirti.

2021-01-05

Lietuvos augalų apsaugos asociacijos išnagrinėjo viešai paskelbtą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl leidimų tiekti augalų apsaugos produktus rinkai ir juos naudoti ne ilgesnį kaip 120 dienų laikotarpį išdavimo ir jų galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ projektą  ir pagal kompetenciją pateikė pastabas.

2020-12-09

Asociacijos direktorė pateikė Lietuvos augalų apsaugos asociacijos siūlymą atsižvelgti į 2003-12-30 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymo Nr. 3D-564 “ Dėl Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių patvirtinimo” 65-66 punktus ir projektą papildyti reikalavimu tinkamai skalauti augalų apsaugos produktų pakuotes.

2020-10-21

Asociacijos direktorė dalyvauja Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 3D-719 „ Dėl Nacionalinių prioritetų nustatymo siekiant tausaus augalų apsaugos produktų naudojimo darbo grupės sudarymo“  sudarytos darbo grupės darbe.

2020-09-04

Lietuvos augalų apsaugos asociacija teikė pastabas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymo ”Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 3D-564 “Dėl augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių patvirtinimo” pakeitimo” projektui . Mūsų nariai geba įgyvendinti vis griežtėjančius reikalavimus, tačiau esame įsitikinę, kad nustatomi reikalavimai turi būti realistiški.