SKAIDRUMO POLITIKA

2021-01-20

Paskelbtas Lietuvos augalų apsaugos asociacijos kvietimas nariams dalyvauti visuotiniame asociacijos narių susirinkime, nuotoliniu būdu,  š. m. vasario 11.

2021-01-06

Pateikta nuomonė dėl praktiškai neįgyvendinamų reikalavimų laboratorijų akreditacijai- akreditacija pagal ISO 17025 kiekvienam tyrimo metodui AAP formuliacijoms tirti.

2021-01-05

Lietuvos augalų apsaugos asociacijos išnagrinėjo viešai paskelbtą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymo „Dėl leidimų tiekti augalų apsaugos produktus rinkai ir juos naudoti ne ilgesnį kaip 120 dienų laikotarpį išdavimo ir jų galiojimo panaikinimo taisyklių patvirtinimo“ projektą  ir pagal kompetenciją pateikė pastabas.

2020-12-09

Asociacijos direktorė pateikė Lietuvos augalų apsaugos asociacijos siūlymą atsižvelgti į 2003-12-30 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymo Nr. 3D-564 “ Dėl Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių patvirtinimo” 65-66 punktus ir projektą papildyti reikalavimu tinkamai skalauti augalų apsaugos produktų pakuotes.

2020-10-21

Asociacijos direktorė dalyvauja Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 3D-719 „ Dėl Nacionalinių prioritetų nustatymo siekiant tausaus augalų apsaugos produktų naudojimo darbo grupės sudarymo“  sudarytos darbo grupės darbe.

2020-09-04

Lietuvos augalų apsaugos asociacija teikė pastabas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymo ”Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 3D-564 “Dėl augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių patvirtinimo” pakeitimo” projektui . Mūsų nariai geba įgyvendinti vis griežtėjančius reikalavimus, tačiau esame įsitikinę, kad nustatomi reikalavimai turi būti realistiški.