SKAIDRUMO POLITIKA

2020-09-04

Lietuvos augalų apsaugos asociacija teikė pastabas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymo ”Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. 3D-564 “Dėl augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklių patvirtinimo” pakeitimo” projektui . Mūsų nariai geba įgyvendinti vis griežtėjančius reikalavimus, tačiau esame įsitikinę, kad nustatomi reikalavimai turi būti realistiški.